Board Exam Results

Class 10 - AISSE

English

 • Shiva Ravishankar, Shreya V, Shruthi Sankar, Asritaa Nayak English 98
 • Santhosh Bala N, Aaraadhana T, Sthuthi Arun, Pritvi R Ratnam, Sriya Prabhu Srinivas, Skanda D Baskar, Aravind Krishna A, Neeharikha P V English 97
 • Nikita Soundar Rajan, Prakruthi T H, Arnav Prashanth, Kritie Sabharwal, Praghya R, Vishal D Rajesh, Esraaj Sarkar Gupta, Shreenidhi R S, Lavanya Surendar English 96

Tamil

 • Vishal D Rajesh, Anirudh Balaji Tamil 100
 • Avinaash A, Praghya R, Sanjay Rajkumar Tamil 99
 • Pritvi R Ratnam, Shambhavi V Tamil 97

Sanskrit

 • Aaraadhana T, Ramanan B R, Sthuthi Arun, Shruthi Sankar, Aravind Krishna A, Anjana Saiprakash Sanskrit 100
 • Neeharikha P V, Arya Harishankar, Sriya Prabhu Srinivas, Ashritha Anandal, Asritaa Nayak, Smruti C Sanskrit 99
 • Dilip R, Prakruthi H, Sree Bhargavi N, Shreyas S, Sreevatts N C, Sriman S Sanskrit 98

Hindi

 • Kritie Sabharwal Hindi 97
 • V Sai Hari Krishna Hindi 94
 • Mehak Singhvi A, Shreya V, Shruthi V Hindi 93

Mathematics

 • Sai Harini B S, Pranesh P, Ramanan B R, Shruthi V, Pritvi R Ratnam, Sree Bhargavi, Anirudh Balaji, Aravind Krishna A Mathematics 100
 • Avinaash A, Arnav Prashanth, Kritie Sabharwal, Arya Harishankar, Sriya Prabhu Srinivas, Sanjay Rajkumar Mathematics 99
 • Anirudh A Ganesh, Santosh Bala N, Ashritha Anandal, Shreyas S, Keshav P Mathematics 98

Science

 • Kavinaya Sivakumar, Aaraadhana T, Kritie Sabharwal, Neeharikha P V Science 100
 • Shruthi V, Praghya R, Shruthi Sankar, V Sai Hari Krishna, Aditya Karthik, Esraaj Sarkar Gupta, Sreenidhi A Science 99
 • Sai Harini B S, Prakruthi H, Sthuthi Arun, Sree Bhargavi N, Asritaa Nayak, Smruti C Science 98

Social Science

 • Avinaash A Social Science 99
 • Kavinaya Sivakumar, Praghya R, Shruthi Sankar, Ashritha Anandal Social Science 98
 • Skanda D Baskar, Anirudh Balaji Social Science 97
Back to Top