Board Exam Results

Class 10 - AISSE

English

 • VARNIKA K English 98

Tamil

 • HARSHINI RAMESH Tamil 99
 • MEERA V Tamil 100
 • KR PRADAP PANDYA KUMARAN Tamil 100

Sanskrit

 • SREENIDHI V Sanskrit 100
 • VINAYA B KRISHNAN Sanskrit 100

Hindi

 • BARGHAVA ANAND Hindi 96

Mathematics

 • ADITYA SHIVARAMAN Mathematics 99
 • ANANTH BHARATHWAJ T A Mathematics 99
 • APARNA MANU Mathematics 99
 • K V BADHRINARAYANAN Mathematics 99
 • DIVYA SETHURAMAN Mathematics 99
 • D GOPIKA Mathematics 99
 • LAKSHYA DHADIWAL Mathematics 99
 • G NIVEDITHA Mathematics 99
 • SHIVANI SURESH Mathematics 99
 • SIDDHARTH SHILIGE Mathematics 99
 • VINAYA B KRISHNAN Mathematics 99
 • K VIJAY PRIYADARSAN Mathematics 99

Science

 • MEERA V Science 100

Social Science

 • M DEEPASHREE Social Science 100
 • PRAHALAD R Social Science 100
 • RHEA PRASAD Social Science 100
 • SRIJAY V SRINIVAS Social Science 100
 • VARSHA BALAJI Social Science 100
Back to Top