Prefects (2018-2019)

 • SPL Shreya Sanjay 12B
 • ASPL T.N.Anirudh 12C
 • ASPL Gokul Rajagopal 12A

Kailash

 • R. Priyadharshan (12C) Captain

  N.Kessav (11E) Vice Captain

 • Srilakshmi Chidambaram (12A) Captain

  Harshini.S (11A) Vice Captain

KANCHENJUNGA

 • Vedh Vijay Vaidyanathan (12B) Captain

  Tejas.S.Kaundinya (11A) Vice Captian

 • Yamini Prashanth (12B) Captain

  Meera Kumaar (11A) Vice Captian

NILKANT

 • N.Shankar (12 C) Captain

  Avinash Narasipur (11D) Vice Captain

 • Sanjana Viswanathan (12A) Captain

  N.Sagarikha (11D) Vice Captain

NANGA PARBAT

 • S. Venkateswaran (12B) Captain

  A.P.Arjun (11B) Vice Captain

 • Sameeksha Kumar (12 D) Captain

  Sneha Raghuram (11B) Vice Captain

SPORTS

 • Sunand Subramaniam (12E) Secretary

  S.Dhananjay (11D) Asst Secretary

 • V Priyadharshini (12B) Secretary

  Dhanshitha R.A (11E) Asst Secretary

Culturals

 • Manav Ram (12C) Secretary

  Nishanth.S (11A) Asst Secretary

 • Manasi.V.K (12A) Secretary

  Sapna Krishnakumar (11A) Asst Secretary

 • Vidya Dhwani

  Antara Arvind (12B) Editor

  Tejashri.V (11B) Asst Editor

 • Spam

  Hamsini Krishnan (12D) Secretary

  Aravind.K.K. (11D) Asst Secretary

Back to Top